วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Profile

ชื่อ : นางสาวจิรพิชญ์ ปานหงษ์
ชื่อเล่น : หนอนไหม
เกิด : 24 ม.ค. 33
สำนักวิชา : นิติศาสตร์
ID : 5131601272
อุปนิสัยส่วนตัว :
ซีเรียสกับชีวิต(โดยเฉพาะเรื่องเรียน) สนุกสนาน รักครอบครัว(มาก) นิติศาสตร์อยู่ในสายเลือด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองไทย :
โดยส่วนตัวคิดว่าควรศึกษาทั้งการเมืองการปกครองทั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย แล้วจึงนำมาปรับปรุงใช้กับประเทศต่อไป